Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Komunikacioni sistemi


01
ДЕЦ
2018

Studentske obaveze i bodovanje za ocenu

 

Studentske obaveze i bodovanje za ocenu

Kolokvijum (max. 30 bodova)

Materijal: Komunikacioni sistemi predavanja L1 - L6
Pomoćni materijal: Osnove Komunikacionih Sistema sa primerima u Matlab-u
Link: http://tfzr.rs/Predmet/komunikacioni-sistemi/materijali-za-ispit

Usmeni deo ispita (max. 30 bodova)

Materijal:Komunikacioni sistemi predavanja L7 - L16
Pomoćni materijal: Osnove Komunikacionih Sistema sa primerima u Matlab-u
Link: http://tfzr.rs/Predmet/komunikacioni-sistemi/materijali-za-ispit

Praktična nastava 1 (max. 15 bodova)

Materijal:Laboratorisjka vežba: CommLab00 - CommLab04
Praktikum za vežbe: Osnove Komunikacionih Sistema sa primerima u Matlab-u
Link: http://tfzr.rs/Predmet/komunikacioni-sistemi/materijali-za-laboratorijske-vezbe

Praktična nastava 2 (max. 15 bodova)
Napomena: ovaj deo je korigovan 21.05.2018.

Materijal:Laboratorisjka vežba: CommLab05 - CommLab11
Praktikum za vežbe: Osnove Komunikacionih Sistema sa primerima u Matlab-u
Link: http://tfzr.rs/Predmet/komunikacioni-sistemi/materijali-za-laboratorijske-vezbe

Aktivnost (max. 10 bodova)

Aktivnost na vežbama i predavanjima