Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Komunikacioni sistemi


09
ФЕБ
2023

Rezultati za školsku god. 2022/2023 - SI

Preliminarni rezultati ispita 05.02.2023.

Bodovi iz aktivnosti će biti uskoro dopisani. Sve reklamacije javiti na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs 

RBBroj indeksaImePrezimeКол 1Кол 2Кол.АктПред,УсмениУкупноOcena
1SI 8/2021JasminaPilipović    0 0ND 
2SI 31/2021BranislavSpasenoski20209571875

Korigovani preliminarni rezultati ispita 24.01.2023.

Sve komentare i primedbe slati na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do utorka 31.02.2023. do 20:00h. Napomena: za pozitivnu ocenu potrebno je imati bodove iz svih kategorija (kategorije Kol 1 i Kol 2 se računaju kao jedna)

 RBBroj indeksaImePrezimeКол 1Кол 2Кол 3УсмениАктУкупноOcena
1SI 1/2021MinaTutuš20201118
5
748
2SI 2/2021DušanBilbija202062110778
3SI 3/2021MilošBobić2 6 513ND
4SI 4/2021MilaMilosavljević20201628109410
5SI 6/2021StrahinjaRadojčin152014239819
6SI 7/2021MihailoTanackov2020171510829
7SI 9/2021LazarKovač202011115677
8SI 10/2021JovanaMarinković20201427109110
9SI 14/2021IvanaMaksimović2020112510869
10SI 16/2021AndrejKanas2020141710819
11SI 17/2021VeljkoKovačević0206 531ND
12SI 18/2021MatejaStojanović20209135677
13SI 23/2021LukaŠućur20206215728
14SI 25/2021AleksandarBoškov2020111410758
15SI 27/2021MarkoGolušin1520142210819
16SI 29/2021MarkoBobinac202082510839
17SI 32/2021BorisBulovan2020162699110
18SI 33/2021BranislavIsailović20201229109110
19SI 34/2021DaniloKiš202071910768
20SI 35/2021IvanLuketić    55ND
21SI 36/2021KristijanKečkeš202071510728
22SI 37/2021UrošĐaković15155 1045ND
23SI 39/2021ZoranDenkan202091810778
24SI 43/2021AlenMesaroš20201527109210
25SI 46/2021StevanVucelja1920202959310
26SI 51/2021SavoSmiljić202061110677


Rezultati kolokvijuma 17.01.2023.

 Прак.  деоПрак.  део Пред. Пред. 
Име и презимеБр. ИндексаКол 1Кол 2Кол 3УсмениУкупно
Miloš BobićSI 35/212   2
Marko PopovićSI 21/217 7 14
Jovana MarinkovićSI 10/2115 14 29
Lazar KovačSI 9/21151511 41
Ivana MaksimovićSI 147217 11 18
Luka ŠućurSI 23/2115156 36
Danilo KišSI 34/2115157 37
Marko BobinacSI 29/2115158 38
Branisalv IsajlovićSI 33/2115152 32
Andrej KanasSI 16/21151514 44
Aleksandar BoškovSI 25/21151511 41
Savo SmiljićSI 51/2115156 36
Uroš ĐanovićSI 37/2111115 27
Kristijan KečkešSI 26/2115157 37
Branisalv SpasenovskiSI 31/211515  30
Boris BolovanSI 32/21151516 46
Strahinja Radojčin SI 6/21111514 40
Mila MilosavljevićSI 4/21151516 46
Nemanja ĐurićSI 23/210 14 14
Marko GolušinSI 27/21111514 40
Aleksa ĐukanovićSI 25/210 1 1
Ivan JerkovSI 26/2111159 35
Dušan BilbijaSI 2/2115156 36
Kristofer JocaSI 53/21151516 46
Mateja SojanovićSI 18/2115159 39
Zoran DenkanSI 39/2115159 39
Aleksandar NovakovSI 11/21151514 44
Alen MesarošSI 43/21151515 45
Stevan VuceljaSI 46/21141520 49
Mihailo TanaskovićSI 7/21151517 47
Veljko KovačevićSI 17/210156 21
Boris BulovanSI 32/210   0
Miloš BabićSI 3/210 6 6
Branislav IsailovićSI 33/210 12 12
Jasmina PilipovićSI 8/216 11 17

Rezultati kolokvijuma 23.12.2022.

 Практични деоПредавања  
Име и презимеБр. ИндексаКол 1Кол 2Кол 3УсмениУкупно
Miloš BobićSI 35/212   2
Marko PopovićSI 21/217 7 14
Jovana MarinkovićSI 10/2115 0 15
Lazar KovačSI 9/2115 11 26
Ivana MaksimovićSI 147217 3 10
Luka ŠućurSI 23/2115 6 21
Danilo KišSI 34/2115 7 22
Marko BobinacSI 29/2115 8 23
Branisalv IsajlovićSI 33/2115 2 17
Andrej KanasSI 16/2115 14 29
Aleksandar BoškovSI 25/2115 11 26
Savo SmiljićSI 51/2115 6 21
Uroš ĐanovićSI 37/2111 5 16
Kristijan KečkešSI 26/2115 7 22
Branisalv SpasenovskiSI 31/2115   15
Boris BolovanSI 32/2115   15
Strahinja Radojčin SI 6/2111 14 25
Mila MilosavljevićSI 4/2115 16 31
Nemanja ĐurićSI 23/210 14 14
Marko GolušinSI 27/2111 14 25
Aleksa ĐukanovićSI 25/210 1 1
Ivan JerkovSI 26/2111 9 20
Dušan BilbijaSI 2/2115 6 21
Kristofer JocaSI 53/2115 16 31
Mateja SojanovićSI 18/2115 9 24
Zoran DenkanSI 39/2115 9 24
Aleksandar NovakovSI 11/2115 14 29
Alen MesarošSI 43/2115 15 30
Stevan VuceljaSI 46/2114 20 34
Mihailo TanaskovićSI 7/2115 17 32
Veljko KovačevićSI 17/210 6 6
Boris BulovanSI 32/210   0
Miloš BabićSI 3/210 6 6
Branislav IsailovićSI 33/210 12 12