Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Teorijska nastava

Data Warehouse kompleksne baze podataka. Sistemi za podršku odlučivanju. Komparacija operativnih podataka. Vremenski interval. Višedimenzionalnost podataka.

Projektovanje šeme zvezde i šeme pahulje – Identifikacija korisničkih zahteva. Logičko projektovanje. Ekstrakcija operativnh podataka.

Generisanje upita i projektovanje Data Mining sistema.

Proširenja SQL standarda – DataCube.

Praktična nastava

Student treba da savlada tehniku za projektovanje šeme baze, postavljanje upita i ažuriranje baze podataka u Data Warehouse okruženju.