Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije - master
Godina studija: prva
Semestar: I
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Biljana Radulović biljana.radulovic66@gmail.com

Asistent:   Dr Kazi Zoltan