Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije - master
Godina studija: prva
Semestar: I
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Biljana Radulović biljana.radulovic66@gmail.com


Asistent:   prof.dr Kazi Zoltan

Email: zoltan.kazi@gmail.com

          zoltan.kazi@tfzr.rs

Konsultacije:

Utorak: 10.00-11.30, kabinet 29a

Četvrtak: 10.00-11.30, kabinet 29a