Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Metode izvođenja nastave

Verbalne nastavne metode. Ilustrativne nastavne metode. Demonstracione nastavne metode; laboratorijsko – eksperimentalne metode korišćenjem računara.