Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Literatura

1. Mogin P., Luković I., Govedarica M., : «Principi projektovanja baza podataka», Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2000.

2. Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N., Babarogić S.: «Baze podataka», Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2003.