Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


13
ЈАН
2021

Vežbe u školskoj 2020/2021. godini

1. Struktura seminarskog rada - preuzimanje

2. Primer seminarskog rada - apoteka prodavnica_filmova veterinarska_stanica

3. Uputstvo za projektovanje i kreiranje baze podataka uz pomoć CASE alata - preuzimanje

4. DDL i DML SQL skript za kreiranje baze podataka i unos novih podataka u tabele na primeru - DDL i DML

5. Materijal sa časova vežbi, kriernaje OLAP kocke, izveštaja, grafikona i upita na primeru - link

6. Uputstvo za projektovanje i kreiranje OLAP kocke, izveštaja i grafikona ver. 2008 - preuzimanje

7. Uputstvo za projektovanje i kreiranje OLAP kocke ver. 2014 1. deo - preuzimanje 2. део - preuzimanje

Predmetni asistent

Prof. dr Kazi Zoltan

26
ДЕЦ
2016

Primeri projekata urađenih na vežbama

Primeri dva projekta koji su urađeni na vežbama u školskoj 2013/2014. godini mogu se preuzeti OVDE.

Primeri tri projekta koji su urađeni na vežbama u školskoj 2014/2015. godini mogu se preuzeti OVDE.

Primere OLAP projekata (Top shop, Veleprodaja knjiga, Fabrika ulja) urađenih u MS SQL Server Business Inteligence Studiu na vežbama u školskoj 2016/2017. godini možete preuzeti ovde.

21
ЈАН
2015

Primeri seminarskih radova

Primere seminarskih radova možete preuzeti sa sledećih linkova:

Seminarski - Kompleksne baze podataka.zip

Kompleksne baze podataka - drugi primer.zip

Seminarski - Vejnovic Dusko.pdf

26
ЈАН
2014

Uputstvo za kreiranje OLAP kocke, izvedenih tabela i dijagrama

Ovde možete preuzeti uputstvo za kreiranje OLAP kocke u Microsoft Business Intelligence Studiu i izvedenih  tabela, dijagrama i grafikona u Microsoft Excelu LINK