Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompjuterski integrisano održavanje


08
НОВ
2013

SADRZAJ I STRUKTURA PREDMETA

Теоријска настава ЦИМ системи и одржавање. Концепт рачунаром интегрисаног одржавања. Систем одржавања у предузећу. Пројектовање информационог система одржавања. Процедуре одржавања. Модули информационог система одржавања. Софтверски пакети информационог система одржавања. Хардверска опрема. Пројектовање рачунарске мреже. Експертни системи за одржавање. Само одржавање. Роботи у одржавању. Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу