Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompjuterski integrisano održavanje


08
НОВ
2013

LITERATURA

1, Адамовић Ж. Компјутерски интегрисано одржавање Друштво за техничку дијагностику Србије 2005

 2, Радуловић Б., Кази Љ., Кази З. Информациони системи – одабрана поглавља Технички факултет «Михајло Пупин», Зрењанин 2006

3, Адамовић, Ж. Технологија одржавања Технички факултет «Михајло Пупин», Зрењанин 2004

 4, Адамовић Живослав, Радовановић Данијела, Амбрози Марта Компјутерски интегрисано одржавање Друштво за техничку дијагностику Србије 2004 5, Живослав Адамовић, Мирољуб Јевтић Рачунар у процесу одржавања техничких система 1994