Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Klimatizacije, grejanje i hlađenje


.

KONSULTACIJE:

U ZIMSKOM  SEMESTRU 2018/2019., TOKOM PERIODA TRAJANJA PREDAVANJA, PETKOM OD 8:30 DO 9:30 U KABINETU 23.

 

NAPOMENA: MOGUĆE JE DA U NEKOM OD TERMINA KONSUTACIJA, ZBOG DRUGIH AKTIVNOSTI NA FAKUTETU, KONSULATCIJE BUDU POMERENE NA DRUGI TERMIN ŠTO ĆE BITI NAJAVLJENO NA OVOM MESTU. MOLE SE STUDENTI DA TO PROVERE (VIDETI: TERMIN KADA REDOVNE KONSUTACIJE NEĆE BITI ODRŽANE").

TERMIN KADA REDOVNE KONSULTACIJE NEĆE BITI ODRŽANE:

(zasada nema izmena)


Pre dolaska ili ako želite konsultacije u drugom terminu pošaljite e-mail (sjankovi@eunet.rs).

prof. S. Janković