Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Katastar zagađivača i monitoring


Cilj i ishod predmeta

Upoznavanje studenta sa osnovnim elementima monitoringa životne sredine i njihova primena u praksi.

Student će biti u stanju da pribavi i primeni informacije i podatke u oblasti zaštite životne sredine.