Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Internet programiranje


18
МАР
2020

Literatura

Mилан Видаковић, Бранко Милосављевић, Горан Сладић, Бранко Маркоски  Jава и објектно - оријентисано програмирање, Факултет техничких наука, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, 2018
Књига се налази у библиотеци и скриптарници нашег факултета.