Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Internet programiranje


Ispitna pitanja

INTERNET PROGRAMIRANJE

 

 1. Definicija Interneta. Infrastruktura Interneta.
 2. Razmena podataka i informacija preko Interneta.
 3. Modeli za definisanje poslovnog nastupa na inetrnetu.
 4. Softver kao kompleksan system.
 5. Interfejsi.
 6. Osnovne karakteristike HTTP protokola.
 7. HTML standard.
 8. Rad sa objektima, Objekti i Metode.
 9. Reference na objekte.
 10. Uništavanje objekata.
 11. Operatori.
 12. Kako prevesti i pokrenuti Java program?
 13. Geneza i osnovne karakteristike JAVE.
 14. Virtuelna memorija JVM.
 15. Rezime osnovnih karakteristika JAVE.
 16. Uporedni pregled tehnologija za razvoj informacionih sistema u internet okruženju, Java tehnologije.
 17. WWW i Java kao platforma za klijente.
 18. Rad sa servletima.
 19. Dinamičko generisanje HTML-a i servleti.
 20. Konkurentni pristup servletu.
 21. Principi razvoja aplikacije u Internet okruženju.
 22. Web servisi i servisno orjentisane arhitekture.
 23. Aplikacije i apleti.
 24. Pozivanje eksternih skriptova.
 25. JavaScript.
 26. Koje su razlike između Jave i JavaScripta ?
 27. FLASH.
 28. Šta je zapravo AJAX?
 29. Praćenje sesije korisnika.
 30. CORBA(Common Object Request Broker Architecture)
 31. Enterprise JavaBeans .
 32. PHP, MySQL.
 33. CSS.
 34. Klijentsko-serverski model
 35. Virusi, pojam, nastanak, geneza
 36. Klasifikacija virusa
 37. Virusi  trojanci, klasifikacija detekcija uklanjanje
 38. Adware: karakteristike, detekcija, uklanjanje
 39. Spyware: pojam klasifikacija detekcija uklanjanje
 40. Virusi Tone dialeri: karakteristike, detekcija, uklanjanje
 41. Virusi Hi Jackersi: karakteristike, detekcija, uklanjanje
 42. Zaštita od virusa

43, Pojam spama, Spam u elektronskoj pošti i na Webu, Dozvoljeni i nedozvoljeni spam, Najčešći sadržaji spam poruka