Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informatičke tehnologije


07
ЈУЛ
2020

Rezultati kolokvijuma sa ispita održanog 07.07.2020. godine

Ocene kolokvijuma sa ispita možete videti ovde. Ocene iz usmenog dela ispita ću vam staviti kada profesorica pregleda.  Dobićete i predlog konačne ocena tada!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

06
ЈУЛ
2020

Rezultati ispita - 06.07.2020. (smer: IT, PT, MT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

15
ЈУН
2020

REZULTATI ISPITA U JUNSKOM ROKU - PRVI TERMIN (SMEROVI: OI, MI, IM)

Konačne ocene sa ipita u junskom roku možete videti ovde

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

09
ЈУН
2020

Rezultati ispita - 08.06.2020. (smer: IT, PT, MT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

01
ЈУН
2020

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ROKU - PRVI TERMIN (SMEROVI: OI, MI, IM)

Rezultate ispita održanog 26.05.2020. godine, možete videti ovde. Ukoliko student ne želi da upiše ocenu, može se javite do 3.6.2020. godine putem mejla na moju e - mail adresu.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

27
МАЈ
2020

Rezultati ispita - 25.05.2020. (smer: IT, PT, MT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

12
ФЕБ
2020

KONAČNE OCENE (SMEROVI: OI, MI, IM)

Konačne ocene možete videti ovde.

Samo studenti koji su prijavili ispit u ovom roku mogu upisati ocenu kod mene. Ocene će biti zavedene u petak 14.02.2020.godine, ko želi da poništi ocenu, molim da se javi pre petka!

Studenti, koji nemaju ocene iz Office - a, a žele da polažu ispit, trebaju da mi se jave pre ispita desetak dana za dogovor oko termina polaganja tih predispitnih obaveza!

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

04
ФЕБ
2020

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 28.01.2020.GODINE (SMEROVI: OI, MI, IM)

Rezultate ispita možete videti ovde.

Predmetni asistent,

Maja Gaborov

03
ФЕБ
2020

Rezultati ispita - 02.02.2020. (smer: IT, PT, MT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

31
ЈАН
2020

Rezultati ispita - 27.01.2020. (smer: IT, PT, MT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

26
СЕП
2019

Rezultati ispita - 24.09.2019 (smer: IM, MI, OI)

U ovom ispitnom roku niko nije položio ispit.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

20
СЕП
2019

Rezultati ispita - 15.09.2019 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Ispit je položila:

1. Jelena Babić PT 4/17.................9 (81 bod)

16
СЕП
2019

Rezultati ispita - 15.09.2019. (Smer: IM, MI, OI)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 10.9.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

12
СЕП
2019

Rezultati ispita - 10.09.2019 (Smer: IM, MI, OI)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 10.9.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

10
СЕП
2019

Rezultati ispita - 09.09.2019.

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 09.09.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

03
ЈУЛ
2019

Rezultati ispita - 25.6.2019 i 30.6.2019 (Smer: IM, MI, OI)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 25.06.2019. i 30.6.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

24
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 24.06.2019 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Ispit je položio:

1. Vidaković Uroš IT 67/17.................7 (62 boda)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

20
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 11.6.2019 (smer: IM, MI, OI)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 11.06.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

11
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 10.06.2019 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 10.06.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

04
АПР
2019

Rezultati ispita - 01.04.2019 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 01.04.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

28
ЈАН
2019

Rezultati ispita - 22.01.2019 (Smer: IM, MI, OI)

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,

Novak Simić

25
ЈАН
2019

Rezultati ispita - 21.01.2019 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 21.01.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

24
ЈАН
2019

Ukupan zbir poena studenata

Ažurirani zbir poena svih studenata se nalaze na sledećim linkovima:

Inženjerski menadžment možete videti ovde.

Mašinsko inženjerstvo, Odevno inženjerstvo možete videti ovde.

Predmetni asistent,

Novak Simić

04
ОКТ
2018

Rezultati produženog oktobarskog ispitnog roka - 2.10.2018.

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde.

24
СЕП
2018

Rezultati oktobarskog ispitnog roka - 23.09.2018.

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smerove MI i OI - ovde.

17
СЕП
2018

Rezultati ispita - 17.09.2018 (smerovi: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 17.09.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

15
СЕП
2018

Rezultati oktobarskog ispitnog roka - 11.09.2018.

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smer OI - ovde.

05
СЕП
2018

Rezultati septembarskog ispitnog roka

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smer OI - ovde.

04
СЕП
2018

Rezultati ispita - 03.09.2018 (smerovi: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 03.09.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

11
ЈУЛ
2018

Rezultati ispita održanog 08.07.2018. godine

Rezulatet možete pogledati ovde.

06
ЈУЛ
2018

Rezultati julskog ispitnog roka

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smer OI - ovde.

02
ЈУЛ
2018

Rezultati ispita - 02.07.2018 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 02.07.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

19
ЈУН
2018

Rezultati ispita - 17.06.2018 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Ispit je položio:

1. Denis Bajin IT 65/17 ............. 7 (61 bod)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

13
ЈУН
2018

Rezultati ispita održanog 05.06.2018. godine

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smer OI - ovde.

13
ЈУН
2018

Rezultati ispita - 11.06.2018 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 11.06.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

25
АПР
2018

Rezultati ispita održanog 22.04.2018. godine

Rezultate možete pogledati ovde.

25
АПР
2018

Rezultati ispita - 23.04.2018 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 23.04.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

16
АПР
2018

Rezultati ispita održanog 03.04.2018. godine

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smerove MI i OI - ovde.

05
ФЕБ
2018

Rezultati ispita - 04.02.2018 (smer: IT, PT, MT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 04.02.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

02
ФЕБ
2018

Rezultati ispita - 29.01.2018 (smer: IT, PT, MT, MPT)

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 29.01.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

Studenti koji žele mogu upisati ocenu u utorak 06.02.2018. u 11.00 u kabinetu 50 ili nakon početka II semestra.

01
ФЕБ
2018

Rezultati ispita održanog 23.01.2018. godine

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati za smer IM - ovde, a za smerove MI i OI - ovde.

03
ОКТ
2017

Rezultati ispita - 02.10.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 02.10.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

24
СЕП
2017

Rezultati ispita - 24.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 24.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

20
СЕП
2017

Rezultati ispita - 18.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 18.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

Studenti:

Marković Anja, Lukić Vojislav, Božić Mirko, Koci Nikola, Milibojev Nikola da se jave profesoru u utorak 26.09. u 12.00. 

03
СЕП
2017

Rezultati ispita - 03.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 03.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

31
АВГ
2017

Rezultati ispita - 28.08.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 28.08.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

Studenti koji nisu položili neki kolokvijum neka kontaktiraju svoje asistente radi polaganja.

10
ЈУЛ
2017

Rezultati ispita - 09.07.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 09.07.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

05
ЈУЛ
2017

Rezultati ispita - 03.07.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 03.07.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

18
ЈУН
2017

Rezultati ispita - 18.06.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 18.06.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

18
ЈУН
2017

Rezultati ispita - 12.06.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 12.06.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

14
АПР
2017

Rezultati ispita - 10.04.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 10.04.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Upis ocena će biti 25.04.2017. u 10.00 u kabinetu 50.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

07
ФЕБ
2017

Rezultati ispita - 05.02.2017

Ispit je položio:

1. Papić Stefan IT 7/15 ----------6 (šest)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Upis ocena će biti 22.02.2017. u 10.00 u kabinetu 50.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

07
ФЕБ
2017

Rezultati ispita - 30.01.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 30.01.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Upis ocena će biti 22.02.2017. u 10.00 u kabinetu 50.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

05
ОКТ
2016

Rezultati ispita - 03.10.2016

Rezultati ispita iz oktobarskog roka mogu se videti na sledećem linku:

zapisnik

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

29
СЕП
2016

Rezultati ispita - 25.09.2016

Rezultati ispita iz oktobarskog roka mogu se videti na sledećem linku:

zapisnik

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

29
СЕП
2016

Rezultati ispita - 19.09.2016

Rezultati ispita iz oktobarskog roka mogu se videti na sledećem linku:

zapisnik

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

05
СЕП
2016

Rezultati ispita - 04.09.2016

U ovom ispitnom roku niko od prijavljenih studenata nije izašao na ispit.

05
СЕП
2016

Rezultati ispita - 29.08.2016

Rezultati ispita iz septembarskog roka mogu se videti na sledećem linku.

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

28
ЈУН
2016

Rezultati ispita - 20.06.2016

Rezultati ispita iz junskog roka mogu se videti na sledećem linku:

zapisnik

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

15
АПР
2016

Rezultati ispita održanog 11.04.2016

Rezultati ispita iz aprilskog roka mogu se videti na sledećem linku:

- zapisnik 1

Studenti koji su položili, a nisu prijavili (prijaviti za sledeći rok):

1. Brstina Gordana PT 09/14 - 8 (osam)

2. Mihajlović Bojan IT 42/15 - 10 (deset)

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

15
АПР
2016

Rezultati ispita održanog 10.04.2016

U ovom terminu nijedan student nije položio ispit.

18
ФЕБ
2016

Rezultati ispita održanog 08.02.2016

Rezultati ispita januarskog roka mogu se videti na sledećim linkovima:

- zapisnik 1    - zapisnik 2    - zapisnik 3    - zapisnik 4

Studenti koji su položili, a nisu prijavili (prijaviti za sledeći rok):

1. Filip Andrej IM 65/11 - 8 (osam)

2. Milenkovic Bojana IM 46/15 - 9 (devet)

Studenti koji nisu položili ispit mogu svoje parcijalne rezultate pogledati ovde.

06
ОКТ
2015

Rezultati ispita održanog 05.10.2015.

Studenti koji su položili su:

1. Mijailović Sanja IT 04/14--------ocena 8

05
ОКТ
2015

Rezultati ispita održanog 04.10.2015

Rezultati ispita održanog u nedelju 04.10.2015. mogu se videti ovde i ovde.

26
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 21.09.2015

Spisak studenata koji su položili ispit može se videti ovde.

Studenti koji nisu položili ispit, parcijalne rezultate mogu videti ovde.

16
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 13.09.2015

Spisak studenata koji su položili ispit može se videti ovde.

Glogovac Marko, da donese sa sajta rezultat polaganja iz septembra 2014, jer ocene su upisane u septembru 2014 svima koji su polozili ispit, a sad je septembar 2015.

14
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 31.08.2015

Spisak studenata koji su položili ispit može se videti ovde.

Studenti koji nisu položili ispit, parcijalne rezultate mogu videti ovde.

27
ЈУН
2015

Rezultati ispita održanog 21.06.2015.

Ispit je položio:

1. Boris Sivčev IT 44/14 ------ 8(osam)

13
ЈУН
2015

Rezultati ispita održanog 08.06.2015.

Spisak studenata koji su položili ispit mogu se videti ovde.

28
АПР
2015

Rezultati ispita održanog 26.04.2015

Rezultati ispita održanog 26.04.2015 mogu se videti ovde i ovde.

Student ČALIĆ PREDRAG  treba da polaže prvi deo usmenog. Algoritme je položio 9+.

Prof. dr Dragica Radosav

28
АПР
2015

Rezultati ispita održanog 20.04.2015

Rezultati ispita održanog 20.04.2015 mogu se videti ovde.

Prof. dr Dragica Radosav

28
АПР
2015

Parcijalni rezultati - aprilski rok

Studenti koji nisu položili ispit u celosti, a koji su položili neki od delova  (algoritam, PASCAL ili usmeni) mogu videti rezultate ovde.

13
ФЕБ
2015

Rezultati ispita održanog 08.02.2015.

Rezultate ispita održanog 08.02.2015. možete pogledati ovde.

11
ФЕБ
2015

Rezultati ispita održanog 02.02.2015.

Poštovani studenti!

Pogledajte rezultate svih položenih delova ispita IT i nepoloženih – označenih crvenim poljem - ovde.

Ukoliko ima nedoumica, pogledajte arhivu vaših radova kod svojih asistenata.

Rok za primedbe je do 18.februara, nakon čega će ocene biti upisane-elektronski.

Datum upisa ocena u indeks biće objavljen na sajtu.

Prof. dr Dragica Radosav

 

09
ОКТ
2014

Rezultati ispita održanog 08.10.2014

Rezultati ispita održanog 08.10.2014. mogu se videti ovde.

Prof. dr Dragica Radosav

06
ОКТ
2014

Rezultati ispita održanog 05.10.2014

Rezultati ispita održanog u nedelju 05.10.2014 mogu se videti ovde.

Bojan Joksimović I deo usmenog da ponovi, a drugi deo je 5+ samo!

Nikola Trifković 5, nije imao prijavu.

Prof. dr Dragica Radosav

01
ОКТ
2014

Konačni rezultati ispita održanog 24.09.2014

Zaključni rezultati ispita održanog 24.09.2014. mogu se videti ovde.

30
СЕП
2014

Rezultati ispita održanog 24.09.2014

Rezultati samo usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

Prof. dr Dragica Radosav

16
СЕП
2014

Rezultati ispita održanog 14.09.2014

Rezultati ispita održanog 14.09.2014. godine mogu se videti ovde i ovde.

Prof. dr Dragica Radosav

10
СЕП
2014

Rezultati ispita održanog 03.09.2014

Konačni rezultati ispita održanog 03.09.2014. mogu se videti ovde.

Prof. dr Radosav Dragica

05
СЕП
2014

Rezultati usmenog dela ispita održanog 03.09.2014

Rezultati usmenog dela ispita održanog u sredu 03.09.2014 mogu se videti ovde.

Zainteresovani studenti mogu pogledati svoje radove u sredu 10.09.2014. od 10.00 kod svog predmetnog asistenta.

Prof. dr dragica Radosav

10
ЈУЛ
2014

Rezultati ispita održanog 02.07.2014 i 06.07.2014

 

Rezultati ispita održanog 02.07.2014. (sreda) mogu se videti ovde.

Rezultati ispita održanog 06.07.2014 (nedelja) mogu se videti ovde.

Student Bojan Šmigić IM 126/12 je položio test iz MS Office ocenom 9.

 

Obaveštenje:

Mole se studenti koji imaju nekih nedoumica, u sredu pre 12h, DA sa svojim asistentom provere status svojih obaveza i pogledaju radove.

U zapisniku nisu unete petice (5), za one koji su pali na ispitu, jer bi to značilo još čekanja na ovaj zapisnik.
 
Prof. dr Dragica Radosav
09
ЈУЛ
2014

Rezultati julskog ispitnog roka - ODEVNE TEHNOLOGIJE

Rezultate ispita možete videti klikom na  link.

Da bi se izvela ocena, neophodno je položiti sve delove ispita!

29
ЈУН
2014

Rezultati ispita održanog 22.06.2014

Ispit iz Informatičkih tehnologija održan 22.06.2014 su položili sledeći studenti:

1. Maja Bogdanović IM 50/13 - ocena 8

2. Nikola Simić IT 104/13 priznat ispit sa ocenom 8

21
ЈУН
2014

Rezultati ispita održanog 11.06.2014

Obaveštenje za sledeće studente:

- Petar Jelić IT 29/12 položio je ceo usmeni sa ocenom 9, ali mora da preda domaći, da bi mu se ocena zaključila u julskom ispitnom roku (prijaviti za juli).

- Nebojša Turinski IT 60/13, položio je drugi deo usmenog sa ocenom 7.

18
ЈУН
2014

Rezultati ispita održanog 11.06.2014

Rezultati ispita održanog 11.06.2014 mogu se videti ovde.

16
АПР
2014

Rezultati ispita održanog 09.04.2014

Rezultati aprilskog ispitnog roka koji je održan 09.04.2014. mogu se videti ovde i ovde.

Divljanovic Ognjen IT18-13 ima 9+ na II delu usmenog. Prvi deo usmenog nema polozen u evidenciji.

14
АПР
2014

Rezultati ispita održanog 13.04.2014

Rezultati ispita održanog u nedelju 13.04.2014 mogu se videti ovde.

13
ФЕБ
2014

Rezultati ispita održanog 09.02.2014.

Rezultati februarskog ispitnog roka koji je održan 09.02.2014. mogu se videti na sledećem linku.

12
ФЕБ
2014

Rezultati ispita održanog 05.02.2014.

Kompletni rezultati ispita, za sve smerove, održanog 05.02.2014. mogu se videti na sledećem linku.

11
ФЕБ
2014

Rezultati ispita - ODEVNE TEHNOLOGIJE

Konačne ocene januarsko-februarskog ispitnog roka mogu se videti klikom na link

04
ОКТ
2013

Rezultati ispita održanog 02.10.2013

U socijalnom roku ispit iz IT su položili:

1. Ivković Marina ocena 7

2. Petruljeskov Stefan ocena 7

3. Vukobrat Bojan ocena 6

4. Jankovic Aleksandra ocena 8

5. Simic Vesna ocena 7

 

Prof. dr Dragica Radosav

29
СЕП
2013

Rezultati ispita održanog 29.09.2013

Rezultati ispita održanog 29.09.2013 mogu se videti ovdeovde.

27
СЕП
2013

Rezultati ispita održanog 25.09.2013

Rezultati ispita održanog 25.09.2013 mogu se videti ovde.

· Niko nije položio ispit van ovog spiska!

· Student bez položenih svih vežbi ne može više pristupiti usmenom delu ispita.

· Student bez ocenjenog domaćeg zadatka ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita.

Prof. dr Dragica Radosav 

 

 

23
СЕП
2013

Rezultati ispita održanog 11.09.2013

Rezultati ispita mogu se videti ovdeovde.

23
СЕП
2013

Rezultati ispita održanog 08.09.2013

Rezultati ispita mogu se videti ovde.

15
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita održanog 10.07.2013. i 14.07.2013

Rezultati do sada osvojenih poena mogu se videti klikom na sledeće linkove: 

Informacione tehnologije ovde.

Inženjerski menadžment ovde.

Industrijsko inženjerstvo ovde.

Odevne tehnologije ovde.

03
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita Jun 2013

JUNSKI ROK - ISPITNI TERMIN 2

Položili su:

1. Savić Radenko 6

2. Zorić Miroslav 7

3. Krsmanović Dunja 8

4. Jovanović Dalibor 6Tanja Nestorović 6, nema prijave, treba da prijavi za julski rok ispit

Milanka Josimović 6, nema prijave, treba da prijavi za julski rokProf.dr Dragica Radosav

02
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita jun 2 - Odevne tehnologije

Rezultati ispita rаđenih u nedelju 23.6.2013. godine

Šparović JelenaOT 25/11      5
Jevtović Ivana17/07-04      5
02
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita jun 2 - Inženjerski menadžment

Spisak osvojenih poena na ispitu rađenom u nedelju 23.6.2013. mogu se videti ovde.

02
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita jun 2 - Informacione tehnologije

Spisak osvojenih poena na ispitu rađenom u nedelju 23.6.2013. možete videti klikom na link.

02
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita jun 2 - industrijsko inženjerstvo

Број индексаПрезимеИме ВежбеалгУсмени 1 деоусмени 2 деоКоначнанапомена
28/12РемовићНикола6добар555јун 23
32/12ЈанковићАлекасандра55555јун 23
33/12РемовићМилена7добар555јун 23
19/11ЦукићДарко85555јун 23
25
ЈУН
2013

REZULTATI ISPITA JUN - INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

Spisak osvojenih poena na ispitu rađenom u sredu 19.6.2013. možete videti klikom na link.

Upis ocena je u utorak 25.6.2013. sa početkom u 11h u kabinetu 25.

Ocena se može upisati ukoliko su sve predispitne obaveze odrađene, i ako su položena oba dela usmenog ispita.

25
ЈУН
2013

REZULTATI ISPITA JUN - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Spisak osvojenih poena na ispitu rađenom u sredu 19.6.2013. možete videti ovde.

Upis ocena je u utorak 25.6.2013. sa početkom u 11h u kabinetu 25.

Ocena se može upisati ukoliko su sve predispitne obaveze odrađene, i ako su položena oba dela usmenog ispita.

25
ЈУН
2013

REZULTATI ISPITA JUN - INŽENJERSKI MENADŽMENT

Spisak osvojenih poena na ispitu rađenom u sredu 19.6.2013. možete videti ovde.

Upis ocena je u utorak 25.6.2013. sa početkom u 11h u kabinetu 25.

Ocena se može upisati ukoliko su sve predispitne obaveze odrađene, i ako su položena oba dela usmenog ispita.

24
ЈУН
2013

REZULTATI ISPITA JUN - ODEVNE TEHNOLOGIJE

Spisak osvojenih poena na ispitu rađenom u sredu 19.6.2013. možete videti klikom na link.

Upis ocena je u utorak 25.6.2013. sa početkom u 11h u kabinetu 25.

Ocena se može upisati ukoliko su sve predispitne obaveze odrađene, i ako su položena oba dela usmenog ispita.

28
АПР
2013

Rezultati ispita APRIL - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Rezultati do sada osvojenih poena za redovne i vanredne studente, koji su slušali vežbe kod asistenta mr. Brtka Eleonore ili Doc. dr Marjane Pardanjac, mogu se videti ovde.

Upis i izvođenje ocena će biti u sredu 8. maja 2013. godine u kabinetu 25 od 9.00.

Obavezno je prisustvo studenata!!!

Od junskog ispitnog roka, ispit će moći da polažu samo studenti koji imaju odrađene sve predispitne obaveze - ceo Office i algoritam.

03
МАЈ
2013

Rezultati ispita APRIL - INŽENJERSKI MENADŽMENT

Rezultati do sada osvojenih poena za redovne i vanredne studente mogu se videti ovde.

Upis i izvođenje ocena će biti u sredu 8. maja 2013. godine u kabinetu 25 od 9.00.

Obavezno je prisustvo studenata!!!

Od junskog ispitnog roka, ispit će moći da polažu samo studenti koji imaju odrađene sve predispitne obaveze - ceo Office i algoritam.

28
АПР
2013

Rezultati ispita APRIL - ODEVNE TEHNOLOGIJE

Rezultate do sada osvojenih poena za redovne studente možete videti klikom na link, a za vanredne studente klikom na vanredni.

Upis i izvođenje ocena će biti u sredu 8. maja 2013. godine.

Obavezno je prisustvo studenata!!!

Od junskog ispitnog roka, ispit će moći da polažu samo studenti koji imaju odrađene sve predispitne obaveze - ceo office i algoritam.

28
АПР
2013

Rezultati aprilski rok- Industrijsko inženjerstvo

Rezultati prikazani u tabeli prikazuju dosadašnje rezultate redovnih  studenata - Rezultati, a ovde se mogu videti za vanredne studente.

Upis i izvođenje ocena će biti u sredu 8. maja 2013. godine u kabinetu 25 od 9.00. 

Obaveštavaju se studenti da od junskog ispitnog roka ne mogu da izlaze na usmeni ukoliko nemaju položene sve kolokvijume iz vežbi i urađen domaći iz algoritma.

 

 

23
ФЕБ
2013

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku

Rezultati ispita u januarskom roku mogu se videti ovde.

Nemaju prijavu, a položili su ispit:

IM 40-12 Nikola Micić 70, 7 sedam

IT 75-10 Đorđe Zagorčić, 60, 6 šest 

17
ФЕБ
2013

Rezultati ostalih studenata od 10.02.2013

Rezultati februarskog ispitnog roka za vanredne studente mogu se videti ovde.

12
ФЕБ
2013

Rezultati ispita od 10.02.2013

U nedelju 10.februara su ceo ispit položili:

1. Marko Isakov 7

2. Sasa Balać 9

3. Snežana Stojanović 10

4. Dejan Aničić – čeka se kompletan zadatak

5. Vladimir Popović?? IM77 – čeka se domaći ako odustaje od zadatka na ispitu

6. Safet Radacic – čeka se domaći

7. Tatjana Radonjić 9

8. Biljana Đorđević 8

9. S???? Gigic 25-09 – čeka se domaći ako želi da pošalje

10. Jadranka Lazov -  čeka se domaći ako želi da pošalje

11. Živančević Zlatan - čeka se domaći ako želi da pošalje 

12. Ivković Nenad - čeka se domaći ako želi da pošalje ROK ZA SLANJE RADA , sa NAPOMENOM ISPIT 10. feb.2013 poslati na dolores023@open.telekom.rs je petak 15.februar 2013.

05
ОКТ
2012

Rezultati ispita od 03.10.2012

Studenti koji su polagali ispit mogu pogledati rezultate ovde.

IT socijalni rok, položili, nemaju prijave:

1. Mundžić Marko IT22-11 80 poena, 

2. Nemanja Crnjanski II 11-11 60 poena

3. Anželika Jančić OT 22-10-04 60 poena

4. Rabrenović Radule IM40-11 60 poena

5. Vučićević Boja IM37-11 80 poena

Sporni slučaj:


Imbronjev Ninoslav IT 81-11 90 poena, ali usmeni nepoložen? Javiti se profesoru! 

30
СЕП
2012

Rezultati ispita od 30.09.2012

Studenti koji su položili ispit su:

Redni broj Ime i prezimeBroj indeksaOcena 
1.Nenad PopovićIM 109/119 
2.Ivan PejovićIT 9/116 
3.Zagorčić ĐorđeIT 75/106nema prijavu
4.Bašić NevenkaOT 09/116nema prijavu

Prof.dr Dragica Radosav

28
СЕП
2012

Rezultati ispita od 25.09.2012

E-ocene su upisane kandidatima koji su polozili IT.

Informaticke tehnologije su polozili, ali nemam prijavu:

1. IM 69/11 Ratkovic Sinisa 9 devet-90
2. IM 44/11 Sredojev Sanja 7 sedam-70
3.IT 90/09-10 Radisic Zoran 8 osam-80

Ukupno 3 studenta.

Prof.dr Dragica Radosav

22
СЕП
2012

Rezultati ispita od 09.09.2012

Rezultati septembarskog ispitnog roka za vanredne studente mogu se videti ovde.

11
СЕП
2012

Rezultati ispita od 05.09.2012

U septembarskom ispitnom roku (05.09.2012) položili su:

1. Radulović Stevan II 13/11 - zaključna ocena 7

2. Raulović Nemanja II 14/11 - zaključna ocena 7

12
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita od 11.07.2012

Studenti koji su položili ispit u julskom roku:

1. Malešić Pavle IT 24/11 algoritmi - 9, zaključna ocena 8

2. Mošesku Adrijan IT 78/11 usmeni - 6, zaključna ocena 8

3. Ilić Predrag IT 61/11 algoritmi - 7/8, fali još usmeni

Ostali studenti nisu položili.

10
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita od 08.07.2012

Informaticke tehnologije su položili:
 1. Boris Krcadinac 7
 2. Velimir Popovic 6
 3. Tabacki Dejan 6
 4. Zoran Slijepcevic 6
 

Jovanovic Dalibor treba samo Algoritme da polaze. 

28
ЈУН
2012

Rezultati ispita od 24.06.2012 i 27.06.2012

Rezultati ispita od 24.06.2012 mogu se videti ovde

Rezultati ispita od 27.06.2012 mogu se videti ovde.

08
АПР
2012

Rezultati ispita od 01.04.2012

Informacione tehnologije Informacione vanredni april

Inženjerski menadžment Menadzment vanredni april 

Industrijsko inženjerstvo Industrijsko vanredni april 

07
АПР
2012

Rezultati ispita od 03.04.2012

Rezultati ispita od 03.04.2012 mogu se videti ovde.

08
МАР
2012

Rezultati ispita od 24.02.2012

Studenti koji su položili ispit koji su polagali 24.02.2012 su: 

1.Petrovic Nikola IM 4/11 8 osam, nema prijavu
2.Jovanovic Sanja IT 1/11 9 devet

Ostali studenti mogu videti rezultate ispita Rezultati od 24.02.2012.

29
ФЕБ
2012

Rezultati ispita - INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

Konačni rezultati ispita januarsko-februarskog ispitnog roka link

21
ФЕБ
2012

Rezultati ispita od 19.02.2012

Informacione tehnologije Informacione Vanredni februar

Inženjerski menadžment Menadzment Vanredni februar

Odevne tehnologije Odevne Vanredni februar

Profesor tehnike i ioformatike Tehničko Vanredni februar