Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informatičke tehnologije


Ciljevi i zadaci predmeta

Programski sadržaji predmeta imaju za cilj da studente tehničkog odseka upoznaju sa značajem i suštinom informatičkih tehnologija. Osnovni akcent stavlja se na upoznavanju operativnog sistema WINDOWS-a, MS EXPLORER-a, WORD-a , EXCEL-a, ACCESS-a, POWER POINT-a i INTERNETA. Pored toga studenti se upoznaju: sa istorijom razvoja informatike, primenom informatike hardverom i softverom računara, matematičkim i logičkim osnovama rada računara, hardverom i softverom računara, rešavanjem problema pomoću računara, algoritmima, računarskim komunikacijama, trendovima razvoja informatičkih tehnologija i primenom računara u različitim područjima rada.

Oblasti i teme

Navedene teme se obrađuju u toku zimskog semestra:
1. Razvoj informatike
2. Savremeni trendovi u razvoju računarstva
3. Izrada Web prezentacija
4. Osnove DOS-WINDOWS-MS WORD-MS EXCEL-INTERNET