Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi u zdravstvu


09
МАР
2018

Predaja seminarskog rada

Teme za seminarski rad studenti dogovaraju sa predmetnim nastavnikom. Uradjen rad studenti salju predmetnom nastavniku prof. dr Miodragu Ivkovicu.