Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


04
ЈУН
2019

Ukupan broj predispitnih poena za kolokvijume i aktivnost 2018/2019.

Ukupni poeni za aktivnost na časovima i dva kolokvijuma za školsku 2018/2019. godinu za smer IT inženjerstvo se može pogledati ovde.

Predmetni asistent

Dr Kazi Zoltan

03
ЈУН
2018

Ukupan broj predispitnih poena za školsku 2017/18. godinu - IT inženjerstvo i IT u poslovnim sistemima

Ukupni poeni za aktivnost na časovima i dva kolokvijuma za školsku 2017/2018. godinu za smerove IT inženjerstvo i IT u poslovnim sistemima se može pogledati ovde.

03
ЈУН
2018

Ukupni poeni za školsku 2016/17. - IT u poslovnim sistemima

Ukupni poeni sa časova vežbi i kolokvijuma za školsku 2016/17. za smer IT u poslovnim sistemima se može pogledati OVDE.

03
ЈУН
2018

Ukupan broj poena od 2013. do 2016. godine - IT u poslovnim sistemima

Ukupan broj poena za prisustvo i kolokvijume u školskoj 2015/2016. godini, modul IT u poslovnim sistemima, pogledajte ovde.

Ukupan broj poena za prisustvo i kolokvijume u školskoj 2014/2015. godini, modul IT u poslovnim sistemima, pogledajte ovde.

Ukupan broj poena za prisustvo, aktivnost i kolokvijume u školskoj 2013/2014. godini, modul IT u poslovnim sistemima, pogledajte ovde.