Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


09
МАР
2021

Upustvo za izradu seminarskog rada

Upustvo za izradu seminarskog rada mozete preuzeti ovde.

Predmetni asistent,

Milica Mazalica 

16
МАР
2019

Primeri seminarskih radova

Primeri dokumenata seminarskih radova možete preuzeti sa sledećih linkova:

Seminarski rad 1

Seminarski rad 2

Seminarski rad 3

Predmetni asistent

Kazi Zoltan

09
МАР
2016

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta informacioni sistemi 2 se sastoji iz:

1. baze podataka od najmanje 2 tabele koje su povezane relacijom

2. izvornog koda programa (korisnicki interfejs i biblioteke klasa koju student samostalno kreira)

3. dokumentacije koja opisuje program

- sa korisnickog aspekta - slike ekrana i kratka uputstva kako se koriste

- sa tehnickog aspekta - opis vaznijih delova programskog koda uz same programske kodove.

Semantiku problema student može samostalno izabrati.

Rad se predaje na CD-u.

 

STRUKTURA DOKUMENTA (MS Word):

1. Opis problema - problematika kupovine gasa...

2. Opis primenjene tehnologije - ukratko o alatima koji su korisceni

3. Korisnicko uputstvo - slike ekrana uz kratka uputstva kako se koriste

4. Opis implementacije:

4.1. SQL skript

4.2. Delovi programskog koda sa objasnjenjima

 

SVA DETALJNA UPUTSTVA U VEZI IZRADE ELEMENATA SEMINARSKOG RADA MOGU SE NACI U ELEKTRONSKOM PRAKTIKUMU ZA OVAJ PREDMET, U OKVIRU SEKCIJE "LITERATURA".

07
АПР
2014

Materijal za izradu seminarskog rada

Kompletan izvorni kod kao materijal koji moze pomoci u izradi seminarskog rada moze se preuzeti OVDE.

Sastoji se od:

1. Izvornog koda biblioteka klasa (tehnoloske klase za rad sa MS Access i MS SQL Server bazom podataka, pomocne klase za rad sa XML, TXT i XLS fajlovima)

2. Izvornog koda korisnickog interfejsa windows aplikacije

3. Izvornog koda korisnickog interfejsa web aplikacije

10
СЕП
2019

Spisak odobrenih tema

Odobrene teme u 2017/2018. i 2018/2019. školskoj godini su:

 

1. Prijava ispita - Igor Korićanac IT 47/14

2. Obrada radnih naloga na fakultetu - Dragana Krstić IT 20/14

3. Kuglaški turnir - Grbović Jovo IT 63/13 (PREDATO)

4. Filmoteka - Marko Kovac IT 49/14 (PREDATO)

5. Praćenje zadataka i napretka - Nikola Mirosavljev IT 23/14

6. Evidencija ispita na fakultetu - Nikola Mandić IT39/14

7. Firma za razvoj softvera, evidentiranje zahteva korisnika - Hrćan Jan IT 3/14 (PREDATO)

8. Prijava takmičara na šahovski turnir - Božić Srđan IT 33/14 (PREDATO)

9. Ponude uslužnih delatnosti - Predrag Čalić IT 30/14 (PREDATO)

10. Rečnik Egipatskih hijeroglifa - Eskić Ognjan IT 129/13

11. Elektronsko bankarstvo (otvaranje tekućih računa) - Stojanović Maja 

12. Evidencija studentskih organizacija - Lazić Dragan IT 77/13

13. Evidencija zaposlenih na fakultetu - Grajić Slavko IT 67/13

14. Evidencija zaposlenih i usluga u preduzeću - Siker Nikola IT 17/14

 

Predmetni asistent

Kazi Zoltan