Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


16
МАР
2019

Primeri seminarskih radova

Primeri dokumenata seminarskih radova možete preuzeti sa sledećih linkova:

Seminarski rad 1

Seminarski rad 2

Seminarski rad 3

Predmetni asistent

Kazi Zoltan

09
МАР
2016

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta informacioni sistemi 2 se sastoji iz:

1. baze podataka od najmanje 2 tabele koje su povezane relacijom

2. izvornog koda programa (korisnicki interfejs i biblioteke klasa koju student samostalno kreira)

3. dokumentacije koja opisuje program

- sa korisnickog aspekta - slike ekrana i kratka uputstva kako se koriste

- sa tehnickog aspekta - opis vaznijih delova programskog koda uz same programske kodove.

Semantiku problema student može samostalno izabrati.

Rad se predaje na CD-u.

 

STRUKTURA DOKUMENTA (MS Word):

1. Opis problema - problematika kupovine gasa...

2. Opis primenjene tehnologije - ukratko o alatima koji su korisceni

3. Korisnicko uputstvo - slike ekrana uz kratka uputstva kako se koriste

4. Opis implementacije:

4.1. SQL skript

4.2. Delovi programskog koda sa objasnjenjima

 

SVA DETALJNA UPUTSTVA U VEZI IZRADE ELEMENATA SEMINARSKOG RADA MOGU SE NACI U ELEKTRONSKOM PRAKTIKUMU ZA OVAJ PREDMET, U OKVIRU SEKCIJE "LITERATURA".

07
АПР
2014

Materijal za izradu seminarskog rada

Kompletan izvorni kod kao materijal koji moze pomoci u izradi seminarskog rada moze se preuzeti OVDE.

Sastoji se od:

1. Izvornog koda biblioteka klasa (tehnoloske klase za rad sa MS Access i MS SQL Server bazom podataka, pomocne klase za rad sa XML, TXT i XLS fajlovima)

2. Izvornog koda korisnickog interfejsa windows aplikacije

3. Izvornog koda korisnickog interfejsa web aplikacije

10
СЕП
2019

Spisak odobrenih tema

Odobrene teme u 2017/2018. i 2018/2019. školskoj godini su:

 

1. Prijava ispita - Igor Korićanac IT 47/14

2. Obrada radnih naloga na fakultetu - Dragana Krstić IT 20/14

3. Kuglaški turnir - Grbović Jovo IT 63/13 (PREDATO)

4. Filmoteka - Marko Kovac IT 49/14 (PREDATO)

5. Praćenje zadataka i napretka - Nikola Mirosavljev IT 23/14

6. Evidencija ispita na fakultetu - Nikola Mandić IT39/14

7. Firma za razvoj softvera, evidentiranje zahteva korisnika - Hrćan Jan IT 3/14 (PREDATO)

8. Prijava takmičara na šahovski turnir - Božić Srđan IT 33/14 (PREDATO)

9. Ponude uslužnih delatnosti - Predrag Čalić IT 30/14 (PREDATO)

10. Rečnik Egipatskih hijeroglifa - Eskić Ognjan IT 129/13

11. Elektronsko bankarstvo (otvaranje tekućih računa) - Stojanović Maja 

12. Evidencija studentskih organizacija - Lazić Dragan IT 77/13

13. Evidencija zaposlenih na fakultetu - Grajić Slavko IT 67/13

14. Evidencija zaposlenih i usluga u preduzeću - Siker Nikola IT 17/14

 

Predmetni asistent

Kazi Zoltan