Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


Ispitna pitanja

Upravljanje izvršenjem transakcija. Pojam transakcije.

Protokoli za ostvarivanje serijabilnosti izvršenja skupa transakcija.

Oporavak u distribuiranim bazama podataka.

Klijent server arhitektura informacionih sistema.

Distribuirani informacioni sistemi i distribuirane baze podataka.

Obrada upita u distribuiranim bazama podataka. Operacija poluspajanja. Procesiranje ažuriranja.

Upravljanje distribuiranom obradom transakcija.

SQL unutar klasičnih i objektnih programskih jezika (Embedded SQL)

Pristup bazama podataka preko poziva funkcija ODBC i JDBC.

Procedure baza podataka – Persistent Stored Module PSM.