Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


16
МАЈ
2019

Primer programa sa vežbi iz 2018/2019. školske godine

1. Primer programa (za prvi kolokvijum) - web aplikacije za fakturisanje (SQL DDL skript baze, css, js, meni, šifarnici, pretraga, prikaz, unos, izmena, brisanje i izveštaj) za obe grupe, koji se radi na vežbama u 2018/2019. školskoj godini, možete preuzeti sa linka.

2. Primer programa (za drugi kolokvijum) - web aplikacije za fakturisanje 1. + kreiranje fakture sa izvršavanjem SQL transakcija, ažuriranje više tabela, rad sa listama za izbor vrednosti, pretraga podataka, rad sa uskladištenim procedurama, definisanje korisnika, rad sa sesijama, prijava i odjava korisnika, brisanje faktura sa potvrdom uz pomoć transakcija, izveštaj sa stavkama, koji se radi na vežbama u 2018/2019. školskoj godini, možete preuzeti sa linka.

Predmetni asistent 

Dr Kazi Zoltan

06
ФЕБ
2019

Ocena znanja na predispitnim obavezama, sadržaj kolokvijuma i seminarskog rada u školskoj 2018/2019. godini

Sadržaj predmeta sa određenim zadacima i definisanim brojem poena na časovima vežbi, kolokvijumima i seminarskom radu, u školskoj 2018/2019. godini, možete pruzeti sa sledećeg linka.

Napomena:

Ukoliko student nije položio kolokvijume (min. 35 poena od max. predispitnih 70) ili nije polagao kolokvijume, treba da uradi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma, sa temom po izboru (koju odobrava predmetni asistent).

Predaja rada:

Rad se predaje u elektronskom obliku: Word dokument + izvorni kod aplikacije.

Odbrana rada:

Odbrana rada se realizuje u terminima konsultacija asistenta.

Predmetni asistent 

Dr Kazi Zoltan

17
МАЈ
2018

Materijal sa vežbi iz 2017/2018. školske godine

2. KOLOKVIJUM: Primer kompletne web aplikacije za fakturisanje (SQL skript za kreiranje baze podataka, Pretraga i unos faktura, izmena kupaca, parametarski izveštaj, objektno programiranje, transakcije i  klase u PHP-u) urađenog na vežbama u letnjem semestru 2017/2018. godine možete preuzeti sa sledećih linkova:

Fakturisanje 2018 grupa 1 - utorak FINALNO

Fakturisanje 2018 grupa 2 - četvrtak FINALNO

1. KOLOKVIJUM: Primere dela web aplikacije za fakturisanje (MySQL DDL skript, padajući meni, šifarnici, unos, izmena, brisanje podataka iz baze, pretraga, tabelarni prikaz podataka i formiranje izveštaja za štampanje) urađenog na vežbama u zimskom semestru 2017/2018. godine možete preuzeti sa sledećih linkova:

Fakturisanje 2018 grupa 1 - utorak

Fakturisanje 2018 grupa 2 - četvrtak

Predmetni asistent

Kazi Zoltan

25
СЕП
2017

Reseni PRIMERI sa 2 kolokvijuma

Primeri uradjenih zadataka sa 2. kolokvijuma, koji ukljucuje rad sa transakcijama, stored procedurama i pogledima:

Primer Aleksandra Stojkov - elementi nazvani u skladu sa semantikom, primena stored procedure za unos podataka unutar klase 

Primer Jovan Babic - univerzalniji kod, primena pogleda i stored procedure unutar klase

20
МАЈ
2017

Primer zadatka za 2. kolokvijum

Primer zadatka za 2. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

09
МАЈ
2017

Materijal za 2. kolokvijum (IT inzenjerstvo)

Primer resenog zadatka za 2. kolokvijum (primer sa vezbi) moze se pogledati OVDE.

02
АПР
2017

Primer urađen na vežbama 2016/2017. godine (IT u poslovnim sistemima)

Primer Web aplikacije (PHP) sa MySQL bazom podataka koja je urađena na vežbama u 2016/2017. školskoj godini za smer IT u poslovnim sistemima, može se preuzati sa linka.

30
МАР
2017

Korigovan materijal za 1. kolokvijum (inzenjerstvo, 2017)

KORIGOVAN uradjen primer zadatka za 1. kolokvijum moze se pogledati SA LINKA.

12
МАЈ
2016

Materijal za 2. kolokvijum (inzenjerstvo)

Materijal za pripremu 2. kolokvijuma moze se pogledati OVDE.

29
МАР
2016

Materijal za 1. kolokvijum (inzenjerstvo)

Pripremni materijal (primer uradjenog zadatka) za 1. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

23
МАЈ
2015

Primer urađen na vežbama 2014/2015. - IT u poslovnim sistemima

Primer Web aplikacije (PHP) sa MySQL bazom podataka koja je urađena na vežbama u 2014/2015. školskoj godini za smer IT u poslovnim sistemima, može se preuzati sa linka.

12
МАЈ
2015

Primer uradjenog zadatka za 2. kol sk 2014/15

1. KOLOKVIJUM (realizovan, materijal u download) - php/mysql proceduralno programiranje (primer MESTO i zemlja kao pomocna tabela)
- kreiranje SQL skript za kreiranje MYSQL baze
- unos podataka, combo iz pomocne tabele, transakcija sa unosom u glavnu i azuriranjem pomocne tabele
- tabelarni prikaz
- filtriranje tabelarnog prikaza

2. KOLOKVIJUM  (primer)- php/mysql objektno programiranje (primer ZEMLJA - samo jedna tabela)
- pokretanje gotovog SQL skripta
- kreiranje klasa tipa DB (rad sa bazom podataka, sql) koja koristi klasu Konekcija i tipa pojedinac (obicni atributi, set, get)
- unos, tabelarni prikaz, izmena, brisanje koristeci klase
- validacije: provera potpunosti (required), tipovi podataka i duzina (input type - text, number, check box, maxlength), provera jedinstvenosti zapisa (metoda u klasi tipa DB i poziv u php stranici snimi za unos).

11
АПР
2015

Uradjeni zadaci za 1. kol sk 2014/15

Primer zadatka za 1. kolokvijum na osnovu kojeg je na 7. casu uradjena priprema za kolokvijum moze se pogledati OVDE, a resenje sa LINKA.

11
АПР
2015

Kompletan primer za 1. kol sa poslednjeg casa

Primer TURISTICKA AGENCIJA sa poslednjeg casa gradiva, koji ukljucuje sve elemente za 1. kolokvijum, moze se pogledati OVDE.

18
МАР
2015

Kompletan primer za 1. kolokvijum (sk 2014/15)

Kompletno uradjen primer (turisticka agencija) koji predstavlja osnovni materijal za pripremu 1. kolokvijuma iz PHP/MYSQL moze se preuzeti OVDE.

27
МАЈ
2014

URADJEN ZADATAK sa 2. casa vezbanja za 2. kolokvijum (sk 2013_14) - IT inzenjerstvo

Uradjen zadatak sa casa vezbanja za 2. kolokvijum sa grupom od cetvrtka, odrzanog 26.5.2014. moze se pogledati sa LINKA.

20
МАЈ
2014

URADJEN ZADATAK sa casa vezbanja za 2 kolokvijum (sk 2013_14)

Uradjen zadatak sa casa pripreme za 2. kolokvijum odrzane u utorak 20.5.2014. godine moze se pogledati OVDE.

17
МАЈ
2014

KOMPLETAN primer za 2. kolokvijum (sk 2013_14) - IT inzenjerstvo

Za predmet IS2 za smer IT inzenjerstvo, kompletno zavrsen primer zadatka za 2. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

Primer ukljucuje rad dodatni kod za rad sa transakcijama i filtriranu stampu podataka, na osnovu izbora parametra. 

17
МАЈ
2014

Delimicno uradjen primer za 2. kolokvijum (sk 2013_14) - IT inzenjerstvo

Uradjen primer za 2. kolokvijum (ASPX+SQL Server - web aplikacija) moze se pogledati OVDE.

01
АПР
2014

Uradjen primer sa vezbanja za 1. kol. (sk 2013_14)

Zadatak i resenje (od studenta Eremic Miroslava) sa casa vezbanja za 1. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

01
АПР
2014

Uradjen primer za 1 kolokvijum (sk 2013_14)

Primer zadatka i resenja za 1. kolokvijum za sk 2013_14.

04
ЈУН
2013

Uputstvo za izradu 2. kolokvijuma (web app)

Kompletno detaljno uputstvo za izradu zadataka na 2. kolokvijumu koji se odnose na izradu SQL server baze podataka (konverzijom iz MS Access baze) kao i izradu Web aplikacije, moze se pogledati OVDE. Autor je student Grgurovic Aleksandar.

30
МАЈ
2013

KOMPLETAN PRIMER Web app - za 2. kolokvijum (sk. 2012/13 smer: IT INZENJERSTVO)

KOMPLETAN Primer uradjenog zadatka (sa 16. casa) iz oblasti web aplikacija koji ukljucuje: unos podataka u pomocnu tabelu koristeci transakcije, unos podataka u glavnu tabelu koristeci klase, tabelarni prikaz podataka pomocne tabele, tabelarni prikaz, filter i eksport podataka glavne tabele, kao i izvestaj sa podacima iz pogleda koji spaja obe tabele moze se pogledati SA LINKA.

29
МАЈ
2013

KOMPLETAN PRIMER win app - za 2. kolokvijum (sk. 2012/13) - IT INZENJERSTVO

Primer KOMPLETNO resenog zadatka za 2. kolokvijum (smer IT inzenjerstvo sk. 2012/13) dat je OVDE.

Primer ukljucuje korigovana podesavanja u XML fajlu (umesto u txt) i korigovani SQLDBUtils biblioteku klasa. Obuhvata SVE elemente kolokvijuma: azuriranje, pretraga, stampa, rad sa klasama, transakcije (za unos podataka u pomocnu tabelu), rad sa izvestajima (Print report,  i rdlc/Report Viewer).

29
МАЈ
2013

Primer za smer IT u poslovnim sistemima

Primer aplikacije koji je rađen u letnjem semestru školske 2012/2013. godine na smeru IT u poslovnim sistemima može se preuzeti sa linka.

19
АПР
2013

Materijal za prvi kolokvijum - modul IT U POSLOVNIM SISTEMIMA

Rešenje primera aplikacije i baze podataka koji je urađen na vežbama školske 2012/2013. godine (fakturisanje), zadatak za pripremu 1. kolokvijuma i dve verzije rešenja, za studente modula U POSLOVNIM SISTEMIMA, preuzmite ovde

16
ЈУН
2013

Uputstva za 1. kolokvijum (smer: IT INZENJERSTVO)

Kompletna uputstva za 1. kolokvijum mogu se pogledati OVDE i sadrze objanjenja u vezi:

1. kreiranja baze podataka u MS Access, MS SQL SErver, MS Oracle

2. SQL upiti - za kreiranje, azuriranje i pretragu baze podataka

3. Aktivni mehanizmi baze podataka

29
МАЈ
2013

Resenje primera zadatka za 1. kolokvijum

Primer resenog zadatka za 1. kolokvijum se moze pogledati OVDE.

23
АПР
2013

Resenje primera za 1. kolokvijum (inzenerstvo)

Resenje primera zadatka za 1. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

23
АПР
2013

Opsti oblik zadatka za1.kolokvijum (inzenjerstvo)

Primer opsteg oblika zadatka za 1. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

29
ЈУН
2012

Primer VB6 projekta sa objasnjenjima

Primer vb6 programa sa uputstvom za izradu programa koristeci Visual Basic 6 dat je OVDE.

29
ЈУН
2012

Primer VB2003 projekta sa objasnjenjima

Primer VB 2003 programa sa objasnjenjima nacina izrade programa koristeci Visual Basic 2003, kao i nacin rada u Visual studio 2003 razvojnom okruzenju dat je OVDE.

29
ЈУН
2012

Primer VSNet 2010 projekata

Dati su primeri uradjeni u Visual Studio NET 2010 (C#) razvojnom okruzenju:

- Jednostavna client-server aplikacija

- Master - detail aplikacija

- Web aplikacija

Primeri se mogu preuzeti OVDE.