Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


13
НОВ
2019

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Uputstvo za izradu seminarskog rada moze se pogledati link.

05
ЈАН
2019

Materijal za izradu seminarskog rada

PRIMER DOKUMENTACIJE

Primer uradjene dokumentacije seminarskog rada (skracena verzija) moze se videti OVDE.

PRIMER MODELA

U okviru download sekcije za predmet Informacioni sistemi 1 nalaze se uradjeni primeri zadataka za pripremu kolokvijuma, koji predstavljaju i ilustraciju elemenata za izradu seminarskog rada. 

* Prvi kolokvijum (modelovanje poslovnih procesa sa recnikom podataka),

* Drugi kolokvijum (preslikavanje poslovnih procesa u softverske funkcije, use case dijagram i specifikacija) 

* Treci kolokvijum (konceptualni model podataka).