Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


26
МАР
2014

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Uputstvo za izradu seminarskog rada moze se pogledati OVDE.

25
ЈАН
2013

Materijal za izradu seminarskog rada

U okviru download sekcije za predmet Informacioni sistemi 1 nalaze se uradjeni primeri zadataka za pripremu kolokvijuma, koji predstavljaju i ilustraciju elemenata za izradu seminarskog rada. 

* Prvi kolokvijum (modelovanje poslovnih procesa sa recnikom podataka),

* Drugi kolokvijum (preslikavanje poslovnih procesa u softverske funkcije, use case dijagram i specifikacija) 

* Treci kolokvijum (konceptualni model podataka).