Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


Teorijska nastava

Životni ciklus razvoja informacionih sistema – Pojam, faze i aktivnosti. Modeli životnog ciklusa po ISO/ANSI aktuelnim standardima.

Metode funkcionalne dekmpozicije – Strukturna sistem analiza. Modelovanje procesa. Dijagrami tokova podataka. Rečnik podataka. Opis logike primitivnih procesa.

Pojam CASE alata – Vrste softvera za projektovanje i njihova primena.

Praktična nastava

Student treba da savlada tehnike i metode projektovanja informacionih sistema na konkretnom primeru i uz upotrebu CASE alata.