Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


Cilj predmeta

Da studenti ovladaju metodologijom projektovanja informacionih sistema na konceptualnom i implementacionom nivou.

Ishod predmeta

Ovladavanje tehnikama i metodama modelavanja procesa i podataka kako metodama funkcionalne dekompozicije sistema tako i objektnog modelovanja.