Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


26
СЕП
2018

Oktobar 2 - termin odbrane seminarskih radova

Za ispitni rok oktobar 2 termin odbrane seminarskih radova, ponovljenog kolokvijuma i radionica je 1.10.2018. sa početkom u 14:30 časova.

21
ЈУН
2018

Julski rok: Rok za slanje seminarskog rada i termin odbrane radova

Za julski rok - rok za slanje seminarskog rada putem e-maila je 22.6.2018.

Odbrane prihvacenih seminarskih radova su u ponedeljkak 25.6. od 14:30h.

15
ЈАН
2018

Grupe studenata i termini 3. kolokvijuma

SPISAK SVIH TERMINA I GRUPA STUDENATA

Termini i grupe studenata za polaganje 3. kolokvijuma mogu se pogledati OVDE.

REDOVNI STUDENTI

Treci kolokvijum ce se odrzati u petak 19.1. u terminima od 8:00 i 10:30 casova.

ZAPOSLENI STUDENTI

Ponovljeni 1. kolokvijum za zaposlene studente koji nisu prisustvovali 1. kolokvijumu u redovnom ili posebnom terminu je 10.1.2018. u 16.30.

Ponovljeni 2. kolokvijum za sve zaposlene studente je 11.1. u 16.30.

Termin 3. kolokvijuma za sve zaposlene studente je 18.1. u 16.30.

DODATNO PRIJAVLJENI STUDENTI 

Marko Horvat - termin za zaposlene

Branimir Djordjevic - termin za zaposlene

04
ЈАН
2018

Rok za seminarski do 14.1.2018.

Studenti koji rade seminarski treba da posalju emailom word dokument rada najkasnije 14.1.2018. da bi bio pregledan 15.1. I dat odgovor. Studenti koji posalju rad zakljucno sa 14.1. Ce, ukoliko je rad u redu ili imamanje korekcije, biti pozvani na odbranz rada 19.1. od 13:15h.

06
ДЕЦ
2017

IZMENJENI TERMIN 1. kolokvijuma - za zaposlene studente

Ponovljeni 1. kolokvijum za studente koji nisu prisustvovali redovnim terminima (zaposlene studente i iz zdravstvenih razloga) ce biti organizovan u petak 8.12.2017. U IZMENJENOM TERMINU SA POCETKOM U 17.00 casova.

SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA:

Zaposleni:
Marko Kovac - Levi9
Nikola Mirosavljev - Levi9
Marko Jovanovic - Levi9
Nikola Siker - DevCentar
Predrag Calic - DevCentar
Igor Koricanac - DevCentar
Sasa Dobrilovic - DevCentar
Dragana Krstic - VegaIT
Igor Rodjan - TutorABC
Katarina Radovancev - New Yorker
Nebojsa Grujic - Consulteer
Lavrnja Jovan - Consulteer
Serfeze Nemanja - DMS
Zdravstveni razlozi:
Katarina Mladenovic
Zorana Kojic 

   Za zaposlene studente će u posebnom terminu biti organizovani 2. i 3. kolokvijum u januaru 2018. godine.

24
НОВ
2017

GRUPE I TERMINI 2. KOLOKVIJUMA

Drugi kolokvijum ce biti odrzan 1.12.2017. godine u terminima od 8.00, 11.00 i 14.00 casova,  prema OPSTEM RASPOREDU GRUPA STUDENATA koji se moze pogledati OVDE.

19
НОВ
2017

Rezultati 1. kolokvijuma

U sekciji sa ocenama vezbi i kolokvijuma nalaze se ocene studenata sa 1. kolokvijuma, odrzanog 10.11.2017. godine. 

17
НОВ
2017

Vezbanje i termin 2. kolokvijuma

Planirano je da se vezbanje za 2. kolokvijum realizuje 24.11.2017. godine, a da se 2. kolokvijum odrzi 1.12.2017. godine u terminima od 8, 11 i 14 casova.

03
НОВ
2017

Grupe i termini za 1. kolokvijum

1. KOLOKVIJUM će se održati u petak 10.11.2017.

Termini:
1. TERMIN - OD 8h DO 11h
2. TERMIN - OD 11h-14h
3. TERMIN - OD 14h – 17h

NAPOMENE: 

• izmene rasporeda najkasnije do četvrtka 9.11.2017. u terminu konsultacija 12:15-13:15.
• Ako student želi da promeni grupu, mora lično najaviti zamenu zajedno sa studentom sa kojim se menja.
• Studenti smera MIT mogu, ako žele da rade kolokvijume, ali se moraju najaviti. Slobodni termin za ove student je u 3. terminu.

OPŠTI SPISAK STTUDENATA PO GRUPAMA ZA POLAGANJE SVIH KOLOKVIJUMA

27
ОКТ
2017

Priprema i termin 1. kolokvijuma

Planirano je da se priprema za 1. kolokvijum odrzi 3.11.2017. godine, a prvi kolokvijum 10.11.2017. godine.

Sav materijal za pripremu kolokvijuma je dostupan u okviru literature - praktikuma za vezbe, a reseni zadaci su takodje dati u praktikumu i u okviru download sekcije.

15
ОКТ
2017

Predispitne obaveze studenata smera MENADZMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Prema odluci predmetnog nastavnika, studenti sa smera MENADZMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA kao predispitnu obavezu imaju izradu seminarskog rada (ne moraju izlaziti na kolokvijume) koji obuhvata modelovanje poslovnih procesa, modelovanje softverskih funkcija i modelovanje podataka, prema sadržaju ovog predmeta. Prisustvo i rad na vežbama je obavezno za sve studente, pa i studente ovog smera.

18
ЈУН
2017

Pravila realizacije predispitnih obaveza od 1.10.2017.

 

1. Počev od 1.10.2017. godine, kolokvijumi se mogu polagati samo jednom u toku tekućeg semestra. Neće biti organizovani ponovljeni termini kolokvijuma.

2. Ukoliko student nije položio sva tri kolokvijuma (ima barem 10 od 20 bodova za svaki) ili nije polagao, treba da uradi seminarski rad koji obuhvata gradivo sva tri kolokvijuma, sa temom po izboru (uz prethodnu najavu e-mailom asistentu).

3. Student mora poslati e-mailom seminarski rad u Word formatu barem 10 dana pre ispita, a lična odbrana rada se može realizovati u terminima konsultacija asistenta ili, ukoliko nije moguce drugacije, na dan ispita, ali samo ako je seminarski rad ranije prihvacen e-mailom.