Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Industrijski dizajn


Predavanja

 

 1. Definicija i značaj dizajna proizvoda
 2. Faktori koji utiču na dizajn proizvoda
 3. Elementi dizajna proizvoda
 4. Životni ciklus proizvoda
 5. Istraživanje i razvoj proizvoda
 6. Kako poboljšati proizvod
 7. Definisanje dizajna tokom razvoja  proizvoda
 8. Primena računara  pri projektovanju i konstruisanju
 9. Patentna zaštita dizajna proizvoda
 10. Sistematizacija i identifikacija proizvoda
 11. Konzervacija, ambalaža, pakovanje, transport i skladištenje proizvoda
 12. Prijem, odpakivanje, dekonzervacija, puštanje u pogon, uhodavanje i preuzimanje  proizvoda,
 13. Eksploatacija, nadzor, servis, održavanje, remont i reciklaža proizvoda
 14. Tehnička podrška, prateća tehnička i promotivna sredstva,
 15. Vreme i troškovi razvoja
 16. Načini formiranja cene za nove  proizvode
 17. Ocena tržišne pozicije proizvođača i njegovih proizvoda, na osnovu cene  proizvoda
 18. Specifičnosti rada dizajnera

 

 

Vežbe

 

1. Važnija obeležja dizajna

Istorijski koreni dizajna

Pojam i definisanje dizajna

Dizajn kao nauna, stručna i stvaralačka disciplina
Dizajn kao simbol kvaliteta proizvoda
Dizajn kao sistem, funkcija, skup aktivnosti, organizaciona celina i oblast menadžmenta
Unikatan dizajn , Funkcionalizam, Industrijska estetika, Stajling, Metaforičan dizajn, Racionalan dizajn, Čist dizajn, Aerodinamićan dizajn, Integralan dizajn

Dizajn i proizvod
Dizajn i preduzeće
Dizajn i privredni razvoj
Dizajn i društvo
Uticaj dizajna na obrazovanje i kulturu
Asocijativna svojstva dizajna

2. Komponente dizajna

Pojam komponenti dizajna
Vrste komponenti dizajna
Tehničko - funkcionalna komponenta dizajna
Estetska komponenta dizajna
Ekonomska komponenta dizajna
Ergonomska komponenta dizajna

 

 3. Dizajn i marketing

Pojam i osnovna svojstva marketinga
Marketing - informacioni sistem (MIS)
Marketing miks
Odnos dizajna i marketinga u proizvodnji i poslovanju preduzeća
Tržište - osnovni pojmovi
Potencijal tržišta i uticaj dizajna na prodaju
Uticaj segmentacije tržišta na dizajn
Potrebe i motivi potrošaca kao usmeravajući faktor za delovanje dizajna
Uticaj dizajna na odlučivanje potrošača o kupovini proizvoda
Uticaj dizajna i marketinga na ponudu i tražnju kao faktore tržišta
Uticaj dizajna i marketinga na konkurenciju kao faktor tržišta
Inostrana tržišta i delovanje dizajna i marketinga
Dizajn, marketing i nabavno tržište
Dizajn i proizvod kao instrument marketing miksa
Dizajn i cena kao instrument marketing miksa
Dizajn i promocija proizvoda kao instrument marketing miksa
Dizajn i distribucija proizvoda kao instrument marketing miksa

 

4. Proces dizajniranja

Pojam, značaj i suština procesa dizajniranja
Razvoj procesa dizajniranja
Faze procesa dizajniranja

5. Proizvod kao rezultat procesa dizajniranja

Pojam proizvoda
Karakteristike proizvoda
Proizvodni program
Životni vek (ciklus) proizvoda
Značaj razvoja i dizajniranja proizvoda
Strategije (pravci) razvoja i dizajniranja proizvoda

 

6. Tehnički aspekti dizajniranja proizvoda

 

Faktori koji utiču na dizajn proizvoda

Servis, održavanje i remont proizvoda

Pakovanje, ambalaža, skladištenje i transport proizvoda

Inženjerski dizajn

Razvoj i dizajn proizvoda primenom računara

Ekološko inženjerstvo i dizajn

 

7. Savremeni koncepti razvoja i dizajniranja proizvoda

 

Integralni razvoj proizvoda (IRP)

Kreiranje proizvoda atraktivnog kvaliteta
Tipizacija, standardizacija i diferenciranje proizvoda
Marka i ime novog proizvoda
Pakovanje proizvoda
Pojam stila i mode
Izvori i širenje mode
Ciklusi mode
Moda i nov proizvod
Uticaj mode na potrošaće, proizvodnju i poslovanje preduzeća
Razvoj i dizajniranje novih proizvoda u budućnosti

8. Organizacioni aspekti dizajna

Organizovanje sektora dizajna
Organizovanje stručnog tima u sektoru dizajna
Posebni oblici organizovanja dizajna (van preduzeća)

9. Uticaj dizajna na poslovanje preduzeća

Uticaj dizajna na obim proizvodnje
Uticaj dizajna na cene proizvoda
Uticaj dizajna na ukupan prihod
Uticaj dizajna na ukupne troškove
Uticaj dizajna na profit
Uticaj dizajna na angažovana sredstva
Uticaj dizajna na produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost