Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Industrijski dizajn


Cilj i zadaci predmeta su da se studenti upoznaju sa znacajem dizajna u procesu proizvodnje i plasmana proizvoda, kao i upoznavanje sa principima i primenom estetskih nacela u dizajnu. Cilj je da studenti sagledaju ulogu i mesto dizajna sa tehnickog, umetnickog, organizacionog, marketinškog i menadžerskog aspekta.