Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Industrijski dizajn


09
ЈАН
2020

Termin ponovljenog kolokvijuma i odbrana test pitanja

 

Utorak 14.01.2020.

8-9h Ponovljeni kolokvijum; 9 -11  Odbrana test pitanja
Utorak 21.01.2020.9-11 h Odbrana test pitanja
Utorak 28.01.2020. 9-11 h Odbrana test pitanja

Utorak 4.02.2020. u 12h usmeni ispit (odbrana test pitanja) i upis ocena za studente koji su položili ispit. (napomena: student može da izađe samo u jednom terminu)

11
ДЕЦ
2019

Drugi kolokvijum 24.12.2019.

Drugi kolokvijum biće održan u utorak, 24.12.2019 u 8 15 h u učionici 41.

31
ОКТ
2019

Prvi kolokvijum 19.11.2019.

Prvi kolokvijum biće održan u utorak, 19.11.2019 u 8 15 h u učionici 41.