Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Industrijska automatika


05
МАР
2018

Sadržaj predmeta

Studijski program : Mašinsko inženjerstvo

Naziv predmeta: Industrijska automatika

Nastavnik: Janković P. Slobodan

Status predmeta: Obavezan

Broj ESPB: 6

Uslov:  

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa savremenim upravljačkim sistemima u industriji,  sa proizvodima industrijske automatike i upravljanjem u procesnoj industriji. Primena elemenata industrijske automatike  u projektima  automatskog upravljanja – regulacije, komande i signalizacije.

Ishod predmeta Stečeno znanje se koristi u inženjerskoj praksi. Student je razvio kompetenciju za razumevanje savremenih sistema automatskog upravljanja u industriji, izbora komponenti i praktičnu implementaciju jednostavnih rešenja.   

Stečena  znanja mogu se primeniti u sledećim oblastima: Upravljački sistemi u industriji: procesna tehnika, termotehnika, termoenergetika, naftna i gasna tehnika,  transportni sistemi, skladišta i mašinske konstrukcije i tehnologije, itd.) Primena industrijske automatike omogućava efikasno upravljanje industrijskim procesima, humaniji rad i veći kvalitet.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Osnovni pojmovi o merenju i upravljanju u procesnoj industriji.  

Upoznavanje sa elemenatima i proizvodima industrijske automatike i načinom i mestom ugradnje u tehnološkom procesu:

  • Merni pretvarači
  • Izvršni uredjaji
  • Računarski i mikroprocesorski sistemi za monitoring kontrolu procesa (SCADA)

 

Upoznavanje i praktičan rad na formiranju sistema za kontrolu pojedinih veličina i programiranje merno-regulacionog Sistema.

procesu.


Praktična nastava/vežbe:

Primeri realizovanih sistema. Praktični aspekti izbora komponenti sistema upravljanja. Realizacija jednostavnih rešenja i tehnologija.

Upoznavanje sa proizvodima industrijske automatike. Primeri projekata automatskog upravljanja za navedene objekte instalacije i sisteme realizovani u praksi: termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike, mašinskih instalacija, transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije.  Elemenati i proizvodi industrijske automatike: izbor standardnih elemenata i ugradnja.

  •  

Literatura

  1. Janković, S. : Instrumentacije, Tehnički fakultet „M. Pupin“, Zrenjanin, 2003.: Možete preuzeti na linku  http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/_S_Jankovic_Instrumentacije_A_.pdf ili klikom na link.
  2. Stanković D.: Fizičko-tehnička merenja, Naučna knjiga 1995.
  3. Vlatko Vuković, Uvod u hidropneumatsku tehniku, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998.
  4. Programibilni Logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
  5. Tolmač, D., Prvulović, S., Tolmač, J. : Procesni sistemi i postrojenja, Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin, 2014.
  6. Tolmač, D., Tolmač, J. : Projektovanje tehnoloških sistema – Zbirka rešenih zadataka, Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin, 2014.

Broj časova  aktivne nastave

Teorijska nastava: 2

Praktična nastava: 2

Metode izvođenja nastave

 

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

 

usmeni ispit

50

praktična nastava

 

 

 

kolokvijum-i

 

 

 

Seminarski rad

50