Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidrodinamička istraživanja bušotina za proizvodnju nafte i gasa


28
ЈАН
2021

Ispitna pitanja

OVA PITANJA VAŽE ZA STUDENTE KOJI SU PREDMET SLUŠALI KOD PROFESORA ZVONIMIRA BOŠKOVIĆA!!!

ISPITNA PITANJA