Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidrodinamička istraživanja bušotina za proizvodnju nafte i gasa


18
МАР
2020

Opšte informacije

Studijski program: Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

Godina studija: Treća

Semstar: VI

Predmetni nastavnik: prof. dr Zvonimir Bošković, Univerzitet u Banjoj Luci, Rudarski fakultet Prijedor

Asistent: BSc Milan Marković