Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


·        ispit se polaže pismeno i usmeno,
·        pismeni deo ispita je eliminatoran i traje 150 minuta (rade se racunski primeri),
·        usmeni deo ispita obuhvata 5 teorijskih pitanja,
·        uradeni i odbranjeni projektni zadaci, uredno polaganje predavanja i vežbi predstavljaju uslov za izlazak na ispit.