Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


1.

 1. Delovanje sila na fluid
 2. Pojam stvarnog i idealnog fluida
 3. Pritisak usled dejstva spoljnih sila
 4. Ojlerova jednačina za mirni fluid
 5. Osnovna jednačina za statiku fluida
 6. Sila pritiska na ravne površine

2.

 1. Laminarno i turbulentno kretanje fluida
 2. Divergencija brzine
 3. Jednačina kontinuiteta
 4. Bernulijeva jednačina kretanja fluida
 5. Sile u fluidu
 6. Navije – Stoksove jednačine

3.

 1. Zakon sličnosti
 2. Jednačine strujanja
 3. Zakon o količini kretanja
 4. Praktično određivanje „gubitaka“ energije
 5. Slučaj razgranatih cevi
 6. Kretanje vode kroz cevi bez pritiska

4.

 1. Isticanje kroz otvore
 2. Hidraulički udar
 3. Podela hidropneumatskih mašina
 4. Klasifikacija uljno – hidrauličkih komponenti
 5. Komponente za transformaciju energije
 6. Komponente za upravljanje tokom i regulaciju

5.

 1. Proračun pumpe (zupčaste i krilne)
 2. Radijalno klipni hidromotor
 3. Servo razvodnici
 4. Hidraulički cilindri
 5. Nepovratni ventili
 6. Hdraulička ulja

6.

 1. Osnovni termodinamički procesi
 2. Strujanje vazduha
 3. Klipni kompresori
 4. Pneumatski motori
 5. Pneumatske komponente
 6. Sistemi pneumatskog transporta