Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine


Cilj i ishod predmeta

Uvođenje studenata u osnovne hemijske procese u zaštiti životne sredine, osobinama, poreklom i procesima u hidrosferi, atmosferi, litosferi i biosferi, najvažnijim zagađujućim supstancama i osnovnim hemijskim reakcijama odgovornim za njihove transformacije u životnoj sredini.

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti hemijskih principa inženjerstva i procesa u zaštiti životne sredine.