Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


19
МАЈ
2020

Обавештење 10

Молим студенте да вежбају задатке који су им послати електронском поштом.

Консултације ће бити 04.06.2020.  од 11 часова.

Питања можете слати и на емејл.

13
МАЈ
2020

Обавештење 9

Молим студенте да вежбају задатке из наставне јединице:

Осмотски притисак

06
МАЈ
2020

Обавештење 8

Молим студенте да савладају наставну јединицу:

Електролиза.

29
АПР
2020

Обавештење 7

Молим студенте да науче наставну јединицу:

Оксидација и редукција.

22
АПР
2020

Обавештење 6

Молила бих студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Повећање тачке кључања раствора

16
АПР
2020

Обавештење 5

Молим студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Снижење тачке мржњења раствора

08
АПР
2020

Обавештење 4

Молим студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Осмоза и осмотски притисак

01
АПР
2020

Обавештење 3

Молим студенте да у наредној недељи самостално савладају следеће наставне јединице:

Израчунавање концентрације Н+ и ОН- јона

Јонски производ воде

Водоников експонент рН и рОН

Пуфери

Производ растворљивости.

Градиво се налази у књизи која је дата на почетку  семестра у електронском облику.

Молила бих да се из математике понови градиво: логаритми логаритамска функција.

Молила бих да се понови декадним логаритам.

Modifikovao djapicn