Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


Cilj i ishod predmeta

Cilj je usvajanje znanja iz opšte i organske hemije kao osnove za dalje sticanje znanja o hemijskim karakteristikama tekstilnih vlakana, primena u hemijskim tehnologijama prerade vlakana i materijala.

Studenti će biti osposobljeni za lakše usvajalje znanja i obavljanja vežbi u okviru oplemenjivanja tekstila bojenjem I štampanjem, za sprovođenje određenih vrsta proračuna i merenja. Takođe, boljeg razumevanja strukture tekstilnih vlakana.