Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


19
МАР
2020

Cilj i ishod predmeta

Циљ је усвајање знања из опште хемије која је основа за даље стицање знања о фосилним горивима. Студенти се оспособљавају за усвајање знања и практичних лабораторијских вештина за спровођењем мерења основних величина и прорачуна.

Kreirao: filips; Modifikovao djapicn