Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija nafte i gasa


08
АПР
2020

Обавештење 4

Молим студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Каталитичко крекирање.

01
АПР
2020

Обавештење 3

Скрипта је доступна свима на fb профилу групе вашег студијског програма.

 Молим студенте да самостално савладају наставне јединице:

Дестилација

Крековање.

Modifikovao djapicn