Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija nafte i gasa


19
МАЈ
2020

Обавештење 10

Молим студенте да науче наставну јединицу:

Хидродесулфуризација.

13
МАЈ
2020

Обавештење 9

Молим студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Полимеризација (Олигомеризација)

06
МАЈ
2020

Обавештење 8

Молим студенте да науче наставну јединицу:

Алкилација.

29
АПР
2020

Обавештење 7

Молила бих студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Изомеризација С5-С6 парафина.

16
АПР
2020

Обавештење 5

Молим студенте да савладају тематску јединицу:

Хидрокрекирање.

08
АПР
2020

Обавештење 4

Молим студенте да самостално савладају наставну јединицу:

Каталитичко крекирање.

01
АПР
2020

Обавештење 3

Скрипта је доступна свима на fb профилу групе вашег студијског програма.

 Молим студенте да самостално савладају наставне јединице:

Дестилација

Крековање.

Modifikovao djapicn