Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Grafičko modeliranje


05
МАР
2013

Program vežbi


1.  Uvod u fenomenologiju projektovanja

2.  Osnovne faze cad modeliranja                                                                                                                                

3. Stilizacija i editovanje teksta na crtežu

4.  Priprema i kreiranje objekata u ravni

5.  Podešavanje parametara fajla crteža

6.  Pomoćne metode crtanja i modeliranja

7.  Osnovne metode crtanja

8.  Uređivanje objekata na crtežu

9.  Šrafure i preseci modela

10. Formiranje i editovanje kota

11. Formiranje tehničke dokumentacije

12. Povezivanje i insertovanje objekata na crtežu

13. Kompjutersko grafičko modeliranje

14. Modeliranje 3d objekata

15. Kreiranje površinskih modela

16. Modeliranje solid 3d objekata

17. Vizuelizacija 3d modela

18. Inženjerska analiza modela