Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Grafičko modeliranje


05
МАР
2013

Nacin polaganja ispita

Ispit se polaže parcijalno i sistematski putem pracenja rada tokom celog  kursa, usmene odbrane i vrednovanja seminarskih radova i na osnovu položenih kolokvijuma. Na osnovu ova cetiri elementa se formira konacna ocena iz ovog predmeta. Svi segmenti ispita se realizuju u racunarskoj laboratoriji.