Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fotografija


28
ДЕЦ
2011

Opšte informacije

Studijski program: Osnovne akademske studije – Profesor tehnike i informatike
Godina studija: četvrta
Semestar:         letnji
Broj časova: 4+2
Naziv predmet: Fotografija
Predavanja: Prof. dr Branislav Egić
Vežbe:  mr Snežana Jokić
Oblici rada: predavanja, laboratorijske vežbe,