Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Finansijski menadžment


Ishod predmeta

Stečeno znanje iz oblasti finansijskog menadžmenta studenti će koristiti u prepoznavanju različitih poslovnih fenomena i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u teoriji i praksi savremene organizacije. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentuje rezultate svog rada.