Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Finansijski menadžment


Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja u domaćim i međunarodnim okvirima.