Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Finansijska matematika


Opšte informacije


Predmet Finansijska matematika - školska 2013/2014 godina se sluša na smerovima Inženjerski menadžment (III godina) i Odevna tehnologija (III godina), sa fondom časova 2+2.

Predmetni profesor je Prof. dr Momčilo Bjelica.

Predmetni asistent je Dragana Drašković (dragana.draskovic@uns.ac.rs).