Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Finansijska matematika


16
АПР
2020

Nastavni materijali za samostalan rad - teorijski deo

Nastavne materijale za samostalan rad tokom vanrednog stanja možete preuzeti na sledećim linkovima:

Ekonomske funkcijeProst kamatni račun 1Prost kamatni račun 2Kamatni račun 1Kamatni račun 2Amortizacija kredita 1Amortizacija kredita 2Faktor aktualizacije 1Faktor aktualizacije 2Prost i složen kamatni račun 1Prost i složen kamatni račun 2Prost kamatni račun i eskontovanje menicaProst kamatni račun i lombardni računMatrične igre 1Matrične igre 2Teorija igara

25
МАЈ
2020

Nastavni materijali za samostalan rad - zadaci

Nastavak gradiva (složeni račun) možete preuzeti ovde Vežbe (složeni račun)

Vežbe (srednji rok plaćanja, potrošački krediti, menice)

Vežbe (prost kamatni račun)

Vežbe (ukupni troškovi, dobit)

08
МАЈ
2018

Formule i finansijske tablice

Ovde možete preuzeti formule (za obe oblasti) i finansijske tablice (prve i druge). 

Ovde možete preuzeti sve finansijske tablice

26
МАЈ
2017

Zadaci

Dodatne zadatke i ekonomske tablice možete preuzeti sa sledećih linkova:

I tablica-zadaci

II tablica-zadaci

III tablica-zadaci

IV tablica-zadaci

V tablica-zadaci

Finansijske tablice