Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Finansijska matematika


Ispitna pitanja

 

1.  Funkcija tražnje

2.  Elastičnost tražnje

3.  Funkcija ponude i uslovi ravnoteže

4.  Funkcija prihoda

5.  Funkcija troškova

6.  Ispitivanje rentabiliteta proizvodnje

7.  Proste matrične igre

8.  Matrične igre sa mešovitim strategijama

9.  Rešavanje mešovitih matričnih igara

10.  Prost interesni račun

11.  Srednji rok plaćanja

12.  Lombardni račun

13.  Obračun potrošačkih kredita

14.  Eskontovanje menica

15.  Faktor akumulacije- I tablice

16.  Faktor akumulacije pri neprekidnom ukamaćivanju

17.  Relativna i konformna kamatna stopa

18.  Eskontni faktor- II tablice

19.  Faktor dodajnih uloga – III tablice

20. Gornja granica interesne stope

21.  Ulaganje češće od obračuna interesa

22.  Faktor aktualizacije – IV tablice

23.  Efektivnost investicija

24.  Metode sadašnje vrednosti

25.  Metode interesne stope prihoda

26.  Amortizacija zajma – V tablice