Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Engleski jezik 4


14
АВГ
2019

Osnovne informacije

За предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 на образовном профилу:

Osnovne studije: Inženjerski menadžment, akreditacija 2014.

За предметe:

Енглески језик - напредни
Енглески језик – напредни средњи

на образовном профилу: Основне студије: Инжењерство заштите животне средине

предметни наставници од 8.3.2019. су Јелена Зивлак и Јелисавета Шафрањ.

Koнтакти: 

Јелена Живлак - jelzivlak@gmail.com 

Консултације: Уторак 13.00-14:15, кабинет - мала свечана сала поред великог амфитеатра


За предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 на образовном профилу:

Основне студије: Информационе технологије - софтверско инжењерство
Основне студије: Информационе технологије - софтверско инжењерство
Основне студије: Информационе технологије - модул у пословним системима
Основне студије: Информационе технологије - модул у пословним системима
Основне студије: Информационе технологије - модул ИТ инжењерство
Основне студије: Информационе технологије - модул ИТ инжењерство
Основне студије: Информатика и техника у образовању
Основне студије: Информатика и техника у образовању


Јелисавета Шафрањ - jsafranj@eunet.rs  

Кабинет - свечана сала поред великог амфитеатра