Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Energija i obnovljivi izvori energije u ruralnim oblastima


30
МАР
2020

Sadržaj/struktura predmeta

Uvod u predmet, upoznavanje studenata sa načinom rada i obavezama. Energetsko stanje u svetu, perspektive, problemi. Inputi
energije u poljoprivredi, stanje perspektive. Mogućnosti uštede energije u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi. Energetsko
bilansiranje poljoprivredne proizvodnje. Osnove ekonomsko-energetskog bilansiranja. Primeri ekonomsko-energetskog
bilansiranja. Svetski, EU i nacionalni programi u oblasti energetike, sa osvrtom na poljoprivredu. Obnovljivi izvori
energije, definicija, programi, dokumentacija. Solarana energija u poljoprivredi. Čvrsta biomasa, proizvodnja i korišćenje
u poljoprivredi. Tečna biomasa i biogoriva druge generacije, značaj za poljoprivredu. Gasovita biomasa, biogas. Kogeneracija
i trigeneracija na bazi biomase. Ostali vidovi obnovljivih izvora energije i njihove primene u poljoprivredi. Obnovljivi izvori energije i ruralni razvoj. Poseta jednom do tri postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.