Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Energija i obnovljivi izvori energije u ruralnim oblastima


31
МАЈ
2020

Osnovne informacije

Predmetni nastavnik: Doc. dr Jasmina Pekez, pekezjasmina@gmail.com

Predmetni asistent: Eleonora Terečik, eleonoraterecik@gmail.com 

Fond: 2+2