Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektronski računarski sistemi


Литература

Предавања

1. Желимир Брановић. Електронски рачунарски системи – одабрана поглавља. ТФМП, Зрењанин. 2006.

2. Andrew S. Tanenbaum. Архитектура и организација рачунара.  Микро књига. Београд. 2007. [превод издања 5/Е 2006].

3. Andrew S. Tanenbaum. Structured Computer Organization, 5/E. Prentice Hall. 2006.

Вежбе

1. Жељко Стојанов. Скрипта за лабораторијске вежбе са уводом у програмирање на асемблерском језику микропроцесора i80x86. ТФМП, Зрењанин. 2013. [нерецензиран материјал]

2. Kip R. Irvine. Assembly language for x86 processors (6th edition). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA. 2011