Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektronski računarski sistemi


Преузимање материјала

У овој секцији студенти могу преузети материјале за савладавање наставног градива и припрему испита.

Испитна питања за усмени део испита

Испитна питања - документ са испитним питањима

Пример писменог дела испита - предиспитне обавезе

Пример

Скрипта за лабораторијске вежбе

ЕРС00Лаб - Увод у асемблер

ЕРС01Лаб - Бројни системи

ЕРС02Лаб - Формат података у рачунару

ЕРС03Лаб - Микропроцесори I80x86

ЕРС04Лаб - Адресирање код микропроцесора I80x86

ЕРС06Лаб - Логичке инструкције

ЕРС07Лаб - Контрола тока извршавања програма

ЕРС08Лаб - Низови

Материјал за лабораторијске вежбе

Библиотека: rs32tfzr

VC++ Пројекат: rs32projekat

Списак инструкција Intel 80x86: Инструкције

ЛабВ01 - Подаци и адресирање: ers.labv.01 - Podaci i adresiranje

ЛабВ02 - Аритметичке операције: ers.labv.02 - Aritmeticke operacije

ЛабВ03 - Логичке операције: ers.labv.03 - Logicke operacije

ЛабВ04 - Контрола тока: ers.labv.04 - Kontrola toka

ЛабВ05 - Низови: ers.labv.05 - Nizovi