Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektronski računarski sistemi


Опште информације

 

Студијски програм: Информационе технологије
Година студија: друга, основне академске студије
Семестар: трећи
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Доцент др Жељко Стојанов
Асистент:  Доцент др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email:
zeljko.stojanov@tfzr.rs

Термини за консултације
Уторак 10,00-11,30
Среда 10,00-11,30